AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

PUP ogłasza kolejne nabory w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRÓDZIE OGŁASZA KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW NA WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ  na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 
zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów:
https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych  
zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów:
https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (niezatrudniających innych pracowników) 
zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów:
https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie 
Terminy składania wniosków (liczy się data wpływu do urzędu):
od 25.05.2020 r. do 07.06.2020 r.
od 08.06.2020 r. do 21.06.2020 r.
UWAGA:

należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi materiałami,

wnioski niekompletne, bez wymaganych załączników będą rozpatrywane negatywnie,

przedsiębiorca korzystający ze wsparcia musi mieć na uwadze, że nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Dokumentację można przesłać do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie:

w sposób elektroniczny: nadanie korespondencji możliwe jest za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wypełniony elektronicznie wniosek wraz z umową w formacie pdf i innymi załącznikami należy przesłać poprzez serwis www.praca.gov.pl, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Interaktywne formularze wniosków są zamieszczane tutaj:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

w formie papierowej: składając komplet wymaganych dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do siedziby PUP w Ostródzie lub Filii PUP w Morągu. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Urząd pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda. Liczy się data wpływu do PUP.
Dodatkowe informacje:
Tel. 89 642 95 12
Tel. 89 757 91 00
Druki i materiały do pobrania:
Tarcza antykryzysowa COVID-19
(red./PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!