Warmia i Mazury

PUP w Ostródzie wstrzymuje przyjmowanie wniosków

Od dnia 26 kwietnia 2023 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie wstrzymuje przyjmowanie wniosków o następujące formy pomocy: refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, refundacje składek dla spółdzielni socjalnych – art. 12 ust. 3a ustawy o spółdzielniach socjalnych, dofinansowanie kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – art. 57a ustawy o promocji zatrudnienia. O wznowieniu naborów urząd  będzie informował na swojej stronie internetowej. (PUP Ostróda)

 

error: Nie kopiuj!!!