AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

PUP wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

Informujemy, że z dniem 25 maja 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie wznawia bezpośrednią obsługę interesantów w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zastosowanie się do wymogów sanitarnych, tj.:

w PUP Ostróda wejście do budynku odbywać się będzie wyłącznie przez główne drzwi wejściowe, zlokalizowane w środkowej części budynku,

w Filii Morąg wejście do budynku odbywać się będzie wyłącznie przez drzwi zlokalizowane w tylnej części budynku, tj. od strony Lidla,

dezynfekowania rąk po wejściu do budynku,

noszenia maseczek podczas poruszania się po urzędzie,

przestrzegania zasad zachowania odstępu od siebie (co najmniej 1,5 m),

przy jednym stanowisku lub ze względu na wielkość pomieszczeń może być obsługiwana jedna osoba.
Ze względów bezpieczeństwa nadal zaleca się załatwianie spraw drogą telefoniczną, pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP a także za pomocą dostępnych formularzy na stronie www.praca.gov.pl. W związku z tym wszystkich, którzy planują wizytę w urzędzie, a nie muszą stawiać się osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny lub meilowy.
Planowane wizyty u doradców klienta (tzw. potwierdzanie gotowości) odbywać się będą w formie kontaktu telefonicznego.
Metody rejestracji dla osób, które chcą dokonać rejestracji jako bezrobotne lub poszukujące pracy:
1. Pełna rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się elektronicznie i polega na   wniesieniu do urzędu pracy wniosku  wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po zaopatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym – link poniżej:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=28150#/panelOgolny
Dokonanie rejestracji następuje z dniem  złożenia wniosku elektronicznego.
2. Rejestracja dla osób nie posiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, która polega na złożeniu do urzędu pracy za pośrednictwem platformy praca.gov.pl wniosku w postaci elektronicznej wraz załączonymi do wniosku dokumentami. Przy tej metodzie rejestracji niezbędne jest wskazanie numeru telefonu do kontaktu. Po odebraniu złożonego wniosku wraz załączonymi dokumentami, pracownik powiatowego urzędu pracy będzie się kontaktował z osobę ubiegającą się o zarejestrowanie w celu uzyskania niezbędnych informacji. Dokonanie rejestracji w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy następuje w dniu przeprowadzenia przez pracownika urzędu pracy rozmowy telefonicznej z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie się.
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=28150#/panelOgolny
3. W przypadku braku możliwości rejestracji elektronicznej, rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy można dokonać osobiście w urzędzie, wypełniając druki do rejestracji, które dostępne są na stronie, internetowej PUP, zakładka „dokumenty do pobrania” lub na stojaku w siedzibie urzędu.
Zachęcamy do korzystania z możliwości dokonywania pełnej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy przez Internet. Jest to najszybsza metoda na dokonanie rejestracji w urzędzie pracy.
Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.
Profil Zaufany można również założyć na platformie ENVELO, a następnie potwierdzić go w placówce pocztowej po zweryfikowaniu dowodu osobistego. 
Przypominamy że każda, nawet nieubezpieczona osoba, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem będzie diagnozowana bezpłatnie.
Prosimy o rozważenie konieczności rejestracji w PUP wyłącznie w celu uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego. Mogą zostać Państwo zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przy członku rodziny, który jest ubezpieczony.
Wszystkim klientom zalecamy korzystanie z udostępnionych usług elektronicznych
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=28150#/panelOgolny:

rejestracja jako osoba bezrobotna

zgłoszenie oferty pracy złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

powiadomienie o podjęciu/niepodjęciu pracy przez cudzoziemca

powiadomienie o zakończeniu pracy przez cudzoziemca

złożenie wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej

wniosek o wydanie zaświadczenia wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego

wniosek o przelew świadczenia na konto

zgłoszenie braku gotowości do podjęcia pracy

zgłoszenie podjęcia pracy

zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej

pismo do urzędu
UWAGA: Formularze dot. opisanych usług elektronicznych należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Więcej informacji na temat profilu zaufanego po adresem https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.
W urzędzie można również załatwić wszelkiego rodzaju sprawy elektronicznie poprzez platformę ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pis

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!