HALO MORĄG

Rok 2022 na kolei – odbudowa przewozów pasażerskich po pandemii

W 2022 r. koleją podróżowało ponad 342,2 mln osób. Była to rekordowa liczba, o 6,3 mln wyższa nawet w porównaniu do 2019 r. Możemy tym samym mówić o powrocie przewozów pasażerskich do trendu wzrostowego sprzed wybuchu pandemii. Masa przewiezionych towarów osiągnęła poziom 248,6 mln ton, czyli o 5 mln ton więcej w porównaniu z rokiem 2021.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W 2022 r. z usług kolei skorzystało ponad 342,2 mln pasażerów. W porównaniu z 2021 r. to wynik wyższy o 97,2 mln (+39,6%). Wartość pracy przewozowej wyniosła prawie 23,8 mld pasażerokilometrów, co oznacza, że był wyższa o 7,9 mld (+49,6%) w porównaniu z 2021 r. Mniejszy wzrost odnotowano w wartościach pracy eksploatacyjnej, która wyniosła ponad 186 mln pociągokilometrów – o 8 mln więcej (+4,5%) rok do roku. W 2022 r. średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 69,4 km, co jest wynikiem wyższym o 4,6 km (+7,1%) w porównaniu do 2021 r.

Wyniki przewozowe za 2022 r. osiągnęły wyższe parametry nawet w zestawieniu z 2019 r., czyli z czasem przed pandemią. W liczbie pasażerów o 6,3 mln (+1,9%), pracy przewozowej o 1,7 mld (+7,7%), pracy eksploatacyjnej o 15,1 mln (+8,8%).

„Rekordowe wyniki przewozów pasażerskich w 2022 r. to powrót do trendu wzrostu liczby podróżnych obserwowanego przed wybuchem pandemii. W 2022 r. po dwóch trudnych latach walki z koronawirusem kolej musiała zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem – konsekwencjami wybuchu wojny w Ukrainie. W pierwszych trzech tygodniach konfliktu do Polski trafiło ok. 2 mln uchodźców z tego kraju, co okazało się znacznym wyzwaniem logistycznym. Na dobry wynik wpłynęło nie tylko to, że z usług kolei dodatkowo korzystali obywatele Ukrainy. W obliczu wywołanego przez wojnę wzrostu cen paliw kolej okazała się optymalną formą dojazdu do pracy, szkoły, na uczelnie oraz na wakacje” – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W grudniu 2022 r. w zestawieniu do grudnia 2021 r. liczba pasażerów wzrosła o 6,5 mln (+28,6%), praca przewozowa o ponad 0,5 mld pasażerokilometrów (+37,2%), a eksploatacyjna o 0,1 mln pociągokilometrów (+0,9%). Średnia odległość przejazdu pasażera to 4,2 km (+6,7%) więcej niż w grudniu 2021 r. W przypadku liczby pasażerów, pracy przewozowej i eksploatacyjnej a także średniej odległości mamy do czynienia z najwyższymi wartościami tych parametrów osiągniętymi w tym miesiącu od 2012 r.

PRZEWOZY TOWAROWE

W 2022 r. przewieziono 248,6 mln ton – najwięcej od 2018 r. W porównaniu z 2021 r. przewieziona masa wzrosła o 2,1%. Praca przewozowa wyniosła 62,5 mld tonokilometrów, co przełożyło się na wzrost o 11,7% rok do roku. Był to jednocześnie najwyższy wynik w historii zbierania danych o tym parametrze przez UTK. Praca eksploatacyjna na koniec roku osiągnęła poziom 87,2 mln pociągokilomterów i była wyższa o 6,1%. W historii zbierania danych pod względem pracy eksploatacyjnej lepszy był tylko 2018 r., kiedy odnotowano 88 mln pociągokilometrów. Średnia odległość przewozu była najwyższa z do tej pory raportowanych i wyniosła 251 km, o 22 km więcej niż w 2021 r.

Miniony rok charakteryzował się wyższymi parametrami nie tylko od lat 2020-2021, w czasie których borykano się z pandemią, ale również od 2019 r., który był ostatnim tak stabilnym rynkowo okresem. Masa przewożonych towarów w porównaniu z 2019 r. była wyższa o 12,2 mln ton (5,2%), praca przewozowa o 6,6 mld tonokilometrów (11,8%), a praca eksploatacyjna o 4,9 mln pociagokilometrów (5,9%).

„Wyniki przewozów towarowych świadczą o stabilności rynku, który w ostatnich latach był doświadczany przez zmiany na rynkach międzynarodowych. Wydarzenia minionego roku wpłynęły na zmianę struktury w przewozach towarów. Przewoźnicy towarowi stanęli przed koniecznością zmian w strukturze dotychczasowych przewozów. Zmiany kierunków dostaw i poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji dla ładunków w związku z wojną w Ukrainie, wzrosty cen energii trakcyjnej stały się wyzwaniem w szczególności dla rynku intermodalnego” – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Grudzień był miesiącem z najniższym wynikiem w 2022 r. pod względem masy przewiezionych towarów. Przewiezione 18,9 mln ton oznaczało spadek rok do roku o -1,6 mln ton (-7,6%). Praca przewozowa wyniosła 4,9 mld tonokilometrów i wzrosła o 0,2 mld tonokilometrów (3,8%) w porównaniu z 2021 r. Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 7 mln pociągokilometrów, co wiązało się ze wzrostem o 0,3 mln pociągokilometrów (4,6%). Średnia odległość, na jakiej odbywały się przewozy wyniosła 259 km i była dłuższa o 28 km niż w grudniu 2021 r.

W porównaniu do listopada w grudniu przewieziono o 2 mln ton (-9,5%) ładunków mniej. Praca przewozowa była mniejsza o 0,5 mld tonokilometrów (-10%), natomiast praca eksploatacyjna o zmniejszyła się 0,6 mln pociągokilometrów (-8%). Średni przejazd był krótszy o 1,5 km. Od lat dane w IV kwartale charakteryzują się najlepszymi przewozami w październiku i sukcesywnym ich zmniejszaniem kolejno w listopadzie i grudniu.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.

Dodatkowo szczegóły dotyczące podstawowych parametrów eksploatacyjnych transportu pasażerskiego i towarowego za rok 2022, udziałach w rynku poszczególnych przewoźników oraz porównanie wyników do lat poprzednich znaleźć można w opracowaniu „Kolej w 2022 r.”.

(UTK)

error: Nie kopiuj!!!