AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta

Wojewoda Warmińsko-Mazurski na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego informuje, że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, wydał decyzję zmieniającą decyzję z 3 lutego 2021 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta od km 58+018,00 do km 74+840,00”, w zakresie podziału na następujące etapy:  etap I odcinek Morąg – Bramka od km 58+018 do km 63+280, etap II odcinek Bramka – Florczaki od km 63+280 do km 68+280,  etap III odcinek Florczaki – Łukta od km 68+280 do km 74+840.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju 330, po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt e-mailowy: katarzyna.plochocka@uw.olsztyn.pl, bądź telefoniczny: (89) 5232 697 (od poniedziałku – do piątku w godzinach 12.00 – 15.00).

10382_obwieszczenie_decyzja_zrid_ePUAP

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!