Warmia i Mazury

Rozpoczął się sezon grzewczy, zadbajmy o stan kominów, by uniknąć zapalenia się sadzy

Rozpoczął się sezon grzewczy, pamiętajmy więc o systematycznej kontroli i czyszczeniu przewodów kominowych. Zgromadzone wewnątrz sadze mogą być przyczyną pożaru.

Zaniedbane kominy stanowią poważne zagrożenie pożarowe. Zgromadzone wewnątrz przewodu kominowego sadze mogą przyczynić się do groźnego pożaru. Pamiętajmy, że prócz regularnej kontroli i czyszczeniu, w piecach grzewczych nie wolno spalać śmieci, odpadów komunalnych i elementów z tworzywa sztucznego. Ich spalanie powoduje, oprócz szkody dla środowiska, odkładanie się wewnątrz przewodu kominowego sadzy, a w wyniku jej nagromadzenia może dojść do jej  zapalenia.

W chwili, gdy dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym niezwłocznie musimy powiadomić straż pożarną oraz starać się jak najszybciej wygasić ogień w urządzeniu grzewczym. Następnie ważne jest aby zamknąć dopływ powietrza do komina od dołu i jeżeli jest to możliwe od góry.

Pod żadnym pozorem NIE WLEWAMY WODY, gdyż może to spowodować rozerwanie komina i rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek.

Po opanowaniu sytuacji, należy wezwać kominiarza, aby sprawdził stan komina, dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody może przedostawać się do mieszkania niewyczuwalny tlenek węgla.

Czyszczenie komina powinno być wykonywane regularnie, przynajmniej cztery razy w roku. To wymóg, który na właścicielach domów jednorodzinnych kładzie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Obowiązkową kontrolę przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych należy też przeprowadzać przynajmniej raz w roku, zgodnie z art. 62 ust. 1 prawa budowlanego. Taki przegląd może być wykonany jedynie przez kominiarza posiadającego legitymację mistrza kominiarskiego i należącego do Korporacji Kominiarzy Polskich.

Za zlekceważenie obowiązku corocznych przeglądów kominiarskich właściciel lub lokator, na którym spoczywa obowiązek dbania o instalacje i przewody, może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 zł. Karę pieniężną może także orzec sąd. Niekontrolowany przez kominiarzy dom lub mieszkanie może zostać odcięte od dostaw gazu ze względów bezpieczeństwa. W razie pożaru brak okresowych kontroli kominiarskich może być podstawą odmowy przez firmę ubezpieczeniową wypłaty należnego odszkodowania.

Najpoważniejszą jednak konsekwencją jaka może się wydarzyć w niesprawdzanych instalacjach gazowych i przewodach kominowych to śmiertelnie groźne zaczadzenie (zatrucie czadem), które co roku w okresie grzewczym powoduje wiele wypadków śmiertelnych.

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!