Warmia i Mazury

Samorząd popularyzuje współpracę międzynarodową

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs na realizację w 2021 roku zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe.

W ramach rozstrzygniętego konkursu wsparte zostaną przedsięwzięcia organizacji pozarządowych realizowane na rzecz rozwoju współpracy międzyregionalnej i popularyzacji problematyki europejskiej w regionie, na arenie krajowej i zagranicznej.

Na konkurs wpłynęło sześć ofert. Prawie 49 tys. zł trafi do pięciu organizacji pozarządowych na realizację poniżej wskazanych projektów.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska otrzymało dotację w wysokości 10 tys. zł na realizację zadania „W kręgu polskiej tradycji – wigilijne i szkoleniowo-edukacyjne spotkanie z działaczami polskimi i polonijnymi z krajów ościennych”. W jego ramach zorganizowana będzie Wigilia Polonijna i zajęcia edukacyjno-szkoleniowe dla Polaków i Polonii z Litwy, Łotwy, Białorusi, Rosji (obwód kaliningradzki) i Mołdawii z aktywnym udziałem wolontariuszy polskich. Celem zadania będzie wzmocnienie kontaktów i współpracy pomiędzy Polonią i Polakami zza wschodniej granicy z mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Stowarzyszenie Jantar otrzymało wsparcie (10 tys. zł) na realizację projektu „Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup”. Projekt zakłada organizację międzynarodowego przedsięwzięcia kulturalno-tanecznego, w szczególności z udziałem zagranicznych regionów partnerskich województwa warmińsko-mazurskiego. W wydarzenie wezmą udział przedstawiciele krajów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów obszaru Euroregionu Bałtyk. Projekt będzie realizacją różnorodnych przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki, sportu, biznesu, pedagogiki, dla których ogniwem łączącym stanie się szeroko rozumiany taniec.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji Amitié otrzymało wsparcie na realizację zadania „Piknik #BleuBlancRouge” (kwota 9 905 zł), w ramach którego zorganizowany zostanie całodniowy piknik na terenie olsztyneckiego skansenu, okraszony polsko-francuskimi animacjami dla dzieci i dorosłych. Organizatorzy planują przygotowanie licznych gier i zabaw dla najmłodszych, plastycznych, muzycznych i ruchowych, a także zajęcia dla dorosłych – konkurs muzyczny, rozgrywki tradycyjnej francuskiej gry w pétanque/bule. Święto będzie także okazją do popularyzacji działań realizowanych w ramach współpracy regionalnej pomiędzy Departamentem Côtes d’Armor a województwem warmińsko-mazurskim.

Stowarzyszenie Olsztyński Teatr Uliczny zrealizuje zadanie „Cyrkownia – warsztaty nowego cyrku” (dofinansowanie 10 tys. zł). W jego ramach odbędą się warsztaty artystyczno-cyrkowe z francuskimi przedstawicielami grupy Galapiat Cirque będące okazją do rozwoju i profesjonalizacji kompetencji artystycznych i umiejętności cyrkowych młodych adeptów sztuki teatralnej zajmujących się na co dzień realizacją projektów teatralnych (od koncepcji do realizacji). Artyści z Francji, departamentu Côtes d’Armor, podzielą się z uczestnikami warsztatów swoim bogatym doświadczeniem w zakresie umiejętności cyrkowych, budowania spektakli nowocyrkowych opierających się na angażujących emocjonalnie historiach, współpracy i tworzenia partnerstw z lokalnymi społecznościami w przygotowywaniu i realizacji wydarzeń artystycznych.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” otrzymało 9 tys. zł wsparcia na realizację zadania „Samodzielnie mieszkać – wyjazd studyjny do Zagrzebia”. Projekt realizowany we współpracy z partnerem chorwackim zakłada wyjazd do Chorwacji, którego celem będzie zapoznanie się z systemem mieszkalnictwa wspomaganego, który funkcjonuje w Chorwacji i spotkanie z przedstawicielami organizacji, która promuje prawa osób niepełnosprawnych.

Środki pochodzą z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego.

W ubiegłym roku konkurs został również zorganizowany i rozstrzygnięty, jednak ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną nie udało się dofinansowanym organizacjom zrealizować żadnego z projektów.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!