Świetlica ze Słonecznika w „Wulkanach Aktywności”

Stowarzyszenie Teraz My przygotowało nowy projekt pn. „Wulkany Aktywności” realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który jest finansowany z Funduszy EOG. Skierowany jest on do mieszkańców powiatu ostródzkiego, w szczególności do środowisk wiejskich. W ramach projektu ożywione zostaną świetlice wiejskie, aby stały się miejscem kreatywnych działań, spotkań różnych grup oraz inicjatyw społecznych. W wyniku konkursu do udziału w projekcie została zakwalifikowana m.in. świetlica wiejska w Słoneczniku.

Komisja Kwalifikacyjna na podstawie Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Wulkany Aktywności” dokonała oceny i wyboru 5 środowisk/ świetlic: Słonecznik, Międzylesie, Linki, Stare Jabłonki i Marwałd.

Zgłoszonych zostało 17 środowisk z 5 gmin powiatu ostródzkiego. Wszystkie przeszły ocenę formalną pozytywnie i zostały zakwalifikowane do oceny punktowej.

W przypadku rezygnacji jednej świetlicy na jej miejsce wchodzi kolejna z listy rezerwowej, na której jest m.in.: Żabi Róg, Jurki.

Trzy osoby z danej świetlicy będą odpowiedzialne za angażowanie kolejnych aktywnych. Ich zadaniem będzie udział w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach, pracy nad planem działania świetlicy oraz jego wdrażaniem.

Co jeszcze przewiduje projekt?

AKADEMIA MODELOWEJ ŚWIETLICY – cykl szkoleń teoretycznych oraz praktycznych, w których uczestniczą przedstawiciele świetlic/środowisk – 3 osoby z każdego środowiska. Obecność obowiązkowa !!! Wszystkie zajęcia będą realizowane zgodnie z aktualnymi obostrzeniami; większość zapewne będzie prowadzona on-line.

ANIMATOR ŚWIETLICY – osoba, która będzie odpowiedzialna za bieżącą pracę w świetlicy, realizację zajęć, spotkań, prowadzenie warsztatów wykorzystując zdobyte umiejętności. Ponadto pisanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych w każdej możliwej formie.

FUNDUSZ ŚWIETLICOWY – przeznaczony TYLKO i WYŁĄCZNIE na działania animacyjne i rozwijające świetlicę. Wszystkie działania muszą być realizowane w świetlicy i jej bliskiej okolicy. NIE MOŻNA FINANSOWAĆ: placów zabaw czy rekreacyjnych, ławeczek, tablic, koszy na śmieci, ukwieceń itp. działań.

(red./fot. archiwum świetlicy ze Słonecznika)