Warmia i Mazury

Szkoleniowa propozycja dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur

Bezpłatna konferencja „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur” odbędzie się 13 lutego 2020 roku w Olsztynie.

Podczas wydarzenia poruszane będą zagadnienia dotyczące niskooprocentowanych pożyczek udzielanych przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy przy WMARR S.A, nawiązywania współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw i możliwości badania poziomu innowacyjności firm za pomocą narzędzi IMProve i Innovation Health Chceck.

Przedstawione zostaną również kwestie związane z dotacjami dla przedsiębiorców dostępnych w 2020 roku ze środków RPO WiM.Uczestnicy konferencji zapoznają się ponadto z możliwościami i warunkami otrzymania kredytu na innowacje technologiczne oraz gwarancji spłaty kredytu Biznesmax dla MŚP.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2020 r (w godz. 10-14) w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego (do godz. 12).

Organizatorami wydarzenia są Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!