Warmia i Mazury

Szpital Miejski w Elblągu w stanie podwyższonej gotowości

Wojewoda Warmińsko-Mazurski w dniu 4 marca 2020 r. nałożył na podmiot leczniczy pn. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu (ul. Komeńskiego 35), obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 4 marca 2020 r. (obowiązek dotyczy budynku przy ul. Żeromskiego 22) w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Decyzja została podjęta w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i koniecznością zapewnienia miejsca do leczenia pacjentów zakażonych wirusem, w celu podjęcia skutecznych działań mających na celu udzielenie pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W związku z tym, podejmuje się decyzję o niekierowanie do szpitala miejskiego w Elblągu pacjentów, którzy mieliby trafić na oddział Anestozjologii i Intensywnej Terapii, oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, oddział Położniczo – Ginekologiczny z Pododdziałem Neonatologicznym oraz oddział Chorób Płuc. Od chwili podpisania decyzji ograniczana będzie liczba pacjentów na w/w oddziałach.

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!