Terytorialsi z Morąga rekrutowali podczas zdalnych lekcji

Nie słabnie zainteresowanie wstąpieniem do 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W tym celu Mobilne Zespoły Rekrutacyjne z 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w porozumieniu z Zespołem Szkół Zawodowych i ogólnokształcących w Morągu,  przeprowadziły zdalne lekcje dla uczniów klas mundurowych w Liceum ogólnokształcącym nr 1, Technikum nr 1 oraz w Szkole Branżowej.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się o wymaganiach do wstąpienia w szeregi OT, szkoleniach, korzyściach oraz możliwościach jakie daje terytorialna służba wojskowa.

Równocześnie przypominamy, że możliwości  wstąpienia do WOT jest kilka. Można samodzielnie się zgłosić do WKU, skorzystać z portalu ePUAP lub www.zostanzolnierzem.pl, bądź skorzystać z pomocy rekrutera. Rekruter pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności przy całym procesie rekrutacji- aż do momentu formalnego powołania do wojska. Rekruterów znajdziecie pod adresem https://www.wojsko-polskie.pl/4bot/Rekruterzy/

(kpr. Angelika Żmijewska)