AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Trwają zapisy na Bieg o kryształową Perłę Jeziora Narie

Trwają zapisy na XXIII Ogólnopolski Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie – KRETOWINY 01.07.2023 r. Już dziś zapraszamy do zapisywania się i spędzenia z nami tej wyjątkowej soboty. Nie może Ciebie zabraknąć! Zapraszamy już 1 lipca 2023r. do Kretowin.

XXIII Ogólnopolski Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie KRETOWINY 01.07.2023r. – REGULAMIN
I. CELE BIEGU
1. Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
2. Promocja Gminy Morąg a w szczególności Jeziora Narie w Kretowinach
II. ORGANIZATORZY
– Urząd Miejski w Morągu
– Patronat Burmistrz Morąga
III. WSPÓŁORGANIZATORZY
– The North Event
– Stowarzyszenie Leśny Cross
IV.TERMIN I MIEJSCE
01.07.2023r. (sobota) – 10:00 START/META – Plaża Główna w Kretowinach
V. SEKRETARIAT BIEGU
1. Zgłoszenia udziału w dniu zawodów od godziny 8:00 do godziny 9:30 w biurze zawodów przy scenie przy Plaży Głównej w
Kretowinach lub elektronicznie przez stronę internetową www.elektronicznezapisy.pl
2. Szczegółowe informacje na temat biegu można uzyskać na stronie internetowej
Bieg O Kryształową Perłę – Kretowiny , www.sport.morag.pl lub pod nr tel. 609 110 459.
VI.TRASA BIEGU
Bieg główny na dystansie 31,13 km odbędzie się drogami asfaltowymi i polnymi wokół Jeziora Narie.
VII. PROGRAM ZAWODÓW
1/ 8:00 – 9:30 – przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych,
2/ 9:50 – uroczyste otwarcie biegu,
3/ 10:00 – start biegu głównego na dystansie 31,13 km,
4/ ok. 14:30 – uroczyste zakończenie biegu (wręczenie nagród) na scenie przy Plaży Głównej w Kretowinach.
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
– W biegu głównym na dystansie 31,13 km, prawo startu mają zawodnicy, którzy do dnia 1 lipca 2023r. ukończyli 18 lat,
– Opłata startowa biegu głównego wynosi 60 zł płatna przelewem w trakcie procesu zapisów elektronicznych do dnia 26.06.2023r.
– W dniu zawodów opłata startowa wynosi 90 zł płatna w biurze zawodów,
– Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i zmianie na innego zawodnika,
– Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą drogą elektroniczną www.elektronicznezapisy.pl lub w dniu biegu w biurze zawodów,
– Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność,
– Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy: koszulkę, numer startowy, posiłek regeneracyjny na mecie biegu.
IX. KLASYFIKACJA
Bieg główny na dystansie 31,13 km rozegrany zostanie w kategorii generalnej mężczyzn i kobiet oraz z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
Mężczyźni
M 20 18 – 29 lat, rocznik 2005-94
M 30 30 – 39 lat, rocznik 1993-84
M 40 40 – 49 lat, rocznik 1983-74
M 50 50 – 59 lat, rocznik 1973-64
M 60 60 – 69 lat, rocznik 1963-54
M 70 70 lat i więcej, rocznik 1953 i starsi
Kobiety
K 20 18 – 29 lat, rocznik 2005-94
K 30 30 – 39 lat, rocznik 1993-84
K 40 i powyżej 40 lat i więcej, rocznik 1983 i starsze
X. NAGRODY
– w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego nagrody pieniężne za miejsca I – III /800zł, 600zł, 500zł/
– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn biegu głównego nagrody za miejsca I – III
– 300 pierwszych uczestników na mecie otrzyma pamiątkową kryształową perłę
– nagroda „najlepszy Morążanin”
– nagroda „najlepsza Morążanka”
– nagroda dla najstarszego zawodnika
– nagrody w kategoriach wiekowych i generalnej nie będą się dublować
– nagrody specjalne
XI. UWAGI KOŃCOWE
– Na trasie biegu rozmieszczonych będzie 6 bufetów z wodą dla zawodników /6km, 11km, 16km, 20km, 25km, 28km/
– Limit biegu wynosi 4 godziny i 30 minut
– Zabezpieczenie medyczne zapewnia organizator: karetka pogotowia
– W sprawach spornych i nie ujętych regulaminem decyduje sędzia główny i organizatorzy
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników i za rzeczy zaginione
– Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
Link do zapisów:

https://elektronicznezapisy.pl/event/8240.html

ORGANIZATORZY

error: Nie kopiuj!!!