AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Utrudnienia w związku z rozbudową drogi 527 w najbliższym tygodniu

W związku z realizacją zadań „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg — Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg — Bramka, etap III odcinek Florczaki — Łukta” w podziale na części: Część 1: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg — Łukta, z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg — Bramka” Część 3: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg — Łukta, z podziałem na etapy: etap III odcinek Florczaki – Łukta”. STRABAG Sp. z o.o. Wykonawca na ww. zadaniach informuje o występowaniu utrudnień w tygodniu 9 tj. 27.02.-05.03.2023.

1.Etap 1 Morąg – Bramka

– km 58+018 – 58+500 – ruch wahadłowy – roboty przygotowawczo – rozbiórkowe, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

– km 58+650 – 59+700 – ruchome wahadło – odhumusowanie pasa drogowego, wyrywanie karp

– km 59+700 – 60+200 – ruch wahadłowy przy wykonywaniu przepustu pod koroną drogi oraz roboty przygotowawczo – rozbiórkowe, odhumusowanie pasa drogowego

– km 60+800 – 61+300 – ruch wahadłowy przy wykonywaniu przepustu pod koroną drogi oraz roboty przygotowawczo – rozbiórkowe, odhumusowanie pasa drogowego

– km 61+785 – ruch wahadłowy przy wykonywaniu przepustu pod koroną drogi oraz roboty przygotowawczo – rozbiórkowe

– km 62+348– ruch wahadłowy przy wykonywaniu przepustu pod koroną drogi oraz roboty przygotowawczo – rozbiórkowe

2.Etap 3 Florczaki – Łukta

– km 69+601 – ruch wahadłowy przy wykonywaniu przepustu pod koroną drogi

– km 70+119 – ruch wahadłowy przy wykonywaniu przepustu pod koroną drogi

– km 72+912 – ruch wahadłowy przy wykonywaniu przepustu pod koroną drogi

– km od 72+000 – 74+900 – ruchome wahadło – odhumusowanie pasa drogowego

Link do mapy z utrudnieniami na tydzień 9: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ap2XDqnVLXaLGRrcnzMWhphEB5HCNUQ&fbclid=IwAR0ryspzcE1SDiqT6Mn3kYL1VwtiWeccoloy9BhNUUfI0_H_SUcUl0E2wg4&ll=53.85894840681467%2C20.008478000000004&z=12

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!