AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Uwaga! Ptasia grypa – zalecenia ministra i lekarza weterynarii

Bezwzględnie nie należy kupować drobiu z nielegalnego źródła, bez identyfikacji sprzedającego oraz miejsca pochodzenia drobiu. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apelują o bezwzględne przestrzeganie zasady bioasekuracji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa zjadliwej grypy ptaków HPAI, podtypu H5N8.

Nabycie drobiu nieznanego pochodzenia jest nielegalne i stwarza realne zagrożenie wprowadzenia na teren powiatu ostródzkiego grypy ptasiej (HPAI), co będzie skutkowało ogromnymi stratami dla ferm drobiu i posiadaczy drobiu przyzagrodowego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apelują o bezwzględne przestrzeganie zasady bioasekuracji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa zjadliwej grypy ptaków HPAI, podtypu H5N8. Wirus nie jest groźny dla ludzi, jednak jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje, że na terenie województwa mazowieckiego stwierdzono już 17 ognisk HPAI (grypy ptaków). Choroba występuje zarówno w stadach reprodukcyjnych kur, jak i niosek jaj konsumpcyjnych. Ponieważ wielu pośredników obwoźnych, sprzedających drób przyzagrodowy pochodzi z terenów zapowietrzonych i zagrożonych (Żuromin, Bieżuń, Lubowidz) powiat żuromiński, Radzanów (powiat mławski) istnieje realne niebezpieczeństwo nielegalnego obrotu drobiem i sprzedaż jego bez stosownych zezwoleń Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla lokalizacji fermy, z której pochodzi.

(UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!