AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

W Gminie Morąg powstaje nowy klaster energetyczny

W dniu 25 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Morągu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na utworzenie klastra energii. Umowę podpisali przedstawiciele Gminy Morąg, Paged Morąg oraz Paged Energy.

Inicjatywa ma na celu realizację inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na terenie Morąga i okolic, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, poprawę stanu środowiska naturalnego, a także zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wpływ na rozwój lokalnej gospodarki.

Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski podkreśla, że priorytetem Gminy Morąg jest prowadzenie działań zwiększających efektywność energetyczną produkcji i wykorzystania ciepła oraz wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych, w tym z zakresu odnawialnych źródeł energii, wpływających na poprawę

jakości powietrza atmosferycznego.

Podpisanie umowy jest wynikiem współpracy pomiędzy Gminą Morąg, Paged Morąg – przedsiębiorstwem lokalnym zainteresowanym inwestycjami w OZE oraz firmą Paged Energy, która pełnić będzie rolę koordynatora klastra energetycznego. W ramach tej inicjatywy energia pochodząca z odnawialnych źródeł będzie wykorzystywana lokalnie, przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności lokalnej gospodarki. Konstrukcja prawna klastra energetycznego narzuca ramy w zarządzaniu energią, ograniczając jego zasięg do poziomu powiatu.

Jednym z kluczowych partnerów w budowie nowego klastra jest firma Paged Morąg, zakład produkujący sklejkę, z wieloletnią historią działalności w Morągu. Głównym koordynatorem klastra jest firma Paged Energy. Jej zadania obejmują koordynację działań i prac wewnątrz klastra, obrót energią wewnątrz klastra, magazynowanie energii, pośrednictwo w rozliczeniach między wytwórcami a odbiorcami energii, reprezentowanie interesów klastra na zewnątrz oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami klastra. W ramach inwestycji w OZE, firma Paged Morąg będzie ponadto współpracować z Paged Energy przy budowie farm fotowoltaicznych i innych źródeł odnawialnej energii.

Klastry energetyczne przynoszą wiele korzyści lokalnym przedsiębiorcom, takich jak:

dążenie do samowystarczalności energetycznej w oparciu o źródła odnawialne, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o umowy typu PPA (Power Purchase Agreement) czy dekarbonizacja produkcji, przyczyniająca się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Nowa inicjatywa Gminy Morąg i spółek Paged przynosi korzyści nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również wspiera rozwój ekologicznych technologii i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu.

 (org./fot. UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!