Warmia i Mazury

W latach 2000–2022 populacja naszego województwa zmniejszyła się o 61,1 tys. osób

Publikacja zawiera wyniki badań oraz komentarz analityczny dotyczący liczby ludności i jej rozmieszczenia na terytorium województwa warmińsko-mazurskiego, urodzeń i zgonów, przyrostu naturalnego, procesu starzenia się społeczeństwa, zawieranych małżeństw, orzekanych rozwodów i separacji oraz ruchu migracyjnego ludności.

Zmiany w województwie są pokazane w odniesieniu do procesów demograficznych zachodzących w Polsce oraz na tle pozostałych województw. Opracowanie zawiera definicje podstawowych pojęć i wskaźników, a uzupełnieniem komentarza analitycznego są tablice, wykresy i mapy, które ilustrują wybrane cechy i tendencje, a także ich natężenie. Część danych jest zaprezentowana w retrospekcji od 2000 r., umożliwiającej przedstawienie zmian demograficznych zachodzących w czasie.

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 r. 7.60 MB

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 r. 0.19 MB

(Urząd Statystyczny w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!