Warmia i Mazury

Wsparcie na integrację z lokalną społecznością

Do 24 listopada 2023 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w naborze Integracja obywateli państw trzecich w środowisku lokalnym – FEWM.09.03-IZ.00-001/23.

Realizowane mogą być usługi w obszarze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym i zdrowotnym oraz inne usługi towarzyszące.

Oferowane wsparcie pozwoli uczestnikom projektów (obywatelom państw trzecich oraz ich rodzinom) na pełniejsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie i przyspieszy integrację z lokalną społecznością.

Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:
– kursy języka polskiego;
– szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej;
– dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce;
– wsparcie w zakresie kontaktów z lokalnymi instytucjami i społecznością lokalną;
– pomoc psychologiczna i prawna;
– wsparcie tłumacza;
– włączenie poprzez kulturę (otwartość instytucji kultury, jak też możliwość ekspresji własnej kultury).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 37 mln zł.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!