AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Wymień piec w mieszkaniu z dofinansowaniem w Programie „CIEPŁE MIESZKANIE”

Przypominamy mieszkańcom Gminy Morąg o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła tzw. „kopciuchów” w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych, również tych będących we wspólnotach mieszkaniowych.Kto może starać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne posiadające prawo własności lub współwłasności do lokalu mieszkalnego wyodrębnionego księgą wieczystą, w którym zamontowane są nieefektywne źródła ciepła (wyłącznie piece na paliwa stałe) służące do ogrzewania tego lokalu.
Jaką wysokość dofinansowania można otrzymać?
Beneficjenci mogą być uprawnieni do podstawowego (do 30 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych), podwyższonego (do 60 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych) lub najwyższego (do 90 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych) poziomu dofinansowania, który zależny jest od wysokości dochodów wnioskodawcy lub osób w jego gospodarstwie domowym.
Zaświadczenie o dochodach można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu przy ul. Dworcowej 9. Uwaga: Dokument ważny trzy miesiące.
Podkreślamy, iż głównym warunkiem dofinansowania w Programie „Ciepłe Mieszkanie” jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe znajdujących się w lokalu mieszkalnym.
Dodatkowo dopuszcza się wykonanie: stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz, zakup i montaż wentylacji mechanicznej, dokumentacji projektowej wyłącznie z wymianą nieefektywnego źródła ciepła.
Lokale mieszkalne podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej nie kwalifikują się do programu. Wnioski można składać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Morągu w Punkcie Informacyjnym (parter) lub w formie elektronicznej przez skrzynkę podawczą Gminy (ePUAP):/urzadmorag/SkrytkaESP Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków: tel. 89 757 22 31 wew. 67, e-mail: srodowisko@morag.pl
Więcej informacji m.in. o progach dochodowych, czasu realizacji przedsięwzięcia bądź na co można przeznaczyć dofinansowanie, znajdziecie Państwo na stronach: https://morag.pl/pl/szczegoly-aktualnosci/131
https://czystepowietrze.gov.pl/cieplemieszkanie/

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!