AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Zadbaj o bezpieczeństwo- sprawdź komin i wentylację

Zdarza się, że o konieczności dbania i stan wentylacji i kominów w naszych mieszkaniach przypomina nam dopiero strach. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia policjanci pracowali na miejscu 6 przypadków zapalenia się sadzy w kominie. Jak okazało się większość właścicieli domów nie zadbała o regularne czyszczenie oraz przegląd przewodów kominowych.

O tym, że w naszych domach mamy kominy i przewody wentylacyjne często przypomina nam strach. Gdy media podadzą wiadomość o śmiertelnym zatruciu czadem, kominiarzom gwałtownie przybywa zleceń. Niestety o tego typu tragediach równie szybko zapominamy. Nasze życie wraca do normy, zajmujemy się codziennymi obowiązkami i nie w głowie nam kominy i wentylacje.

Oprócz zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla musimy pamiętać, że osadzające się w przewodach substancje są bardzo często łatwopalne, a stąd już tylko o krok do pożaru. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia na terenie naszego powiatu doszło do 6 takich sytuacji. W większości przypadków właściciele domów nie zadbali o regularne czyszczenie przewodów kominowych i ich przegląd.

Prawo jasno określa, że zarówno zarządcy nieruchomości wspólnych (spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot), jak i właściciele domów  prywatnych są zobowiązani do utrzymania w należytym stanie technicznym i regularnej kontroli m.in. instalacji gazowych i przewodów kominowych.
Ustawa – Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) w art. 62, ust. 1, pkt 1, lit. c stanowi, że: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”

Ponadto rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563) w paragrafie 30, ust. 1 i 2 nakłada na właścicieli i zarządców obiektów, w których odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązek czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych. Przy opalaniu węglem, koksem lub innym paliwem stałym – należy czyścić przewody cztery razy w roku, w przypadku używania paliwa ciekłego (np. oleju opałowego) – czyszczenie powinno się odbywać dwa razy w roku. Natomiast przewody wentylacyjne należy czyścić raz w roku. Za uchybienie temu obowiązkowi grożą kary przewidziane w kodeksie wykroczeń.

O dokumenty potwierdzające systematyczne wizyty kominiarza zapytają nie tylko strażacy, ratujący nasz dobytek, ale także ubezpieczyciel. Więc nie warto ryzykować.

Co grozi za zlekceważenie obowiązku corocznych przeglądów kominiarskich?

Po pierwsze właściciel lub lokator mieszkania lub domu, na którym spoczywa obowiązek dbania o instalacje i przewody, może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 zł.. Karę pieniężną może także orzec sąd.
Po drugie niekontrolowany przez kominiarzy dom lub mieszkanie może być odcięty od dostaw gazu ze względów bezpieczeństwa. W razie pożaru brak okresowych kontroli kominiarskich może być podstawą odmowy przez firmę ubezpieczeniową wypłaty należnego odszkodowania.
Wreszcie najpoważniejszą konsekwencją jaka może się wydarzyć w niesprawdzanych instalacjach gazowych i przewodach kominowych to śmiertelnie groźne zaczadzenie (zatrucie bezwonnym tlenkiem węgla), które co roku w okresie grzewczym powoduje wiele wypadków śmiertelnych.

(KPP Ostróda)

 

error: Nie kopiuj!!!