AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Zasilili szeregi 4 W-MBOT

Bramy koszar w Morągu i Giżycku przekroczyło ponad 50 kandydatów do odbycia szkolenia podstawowego w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wcielenie do wojska, to pierwszy dzień tzw. szesnastki, czyli 16-dniowego szkolenia podstawowego. Nabór ochotników został przeprowadzony przy zachowaniu reżimu sanitarnego i wszelkich środków bezpieczeństwa. Mając na uwadze wprowadzone obostrzenia każdy z ochotników miał wykonany test na obecność koronawirusa.

W trakcie wcielenia kandydaci otrzymali umundurowanie i ekwipunek. Ochotnicy zostali poddani również ocenie sprawności fizycznej, która obejmowała „test wejściowy” oraz przeprowadzono badanie współczynników budowy ciała. Wyniki zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów. W ciągu 16 dni kandydaci na żołnierzy WOT będą uczestniczyć w zajęciach na placu ćwiczeń taktycznych i strzelnicy. Oprócz wiedzy i umiejętności taktycznych, topograficznych i strzeleckich, przyszłych żołnierzy czekają ćwiczenia z musztry i zajęcia ze znajomości regulaminów.
Zwieńczeniem szkolenia podstawowego będzie złożona przysięga wojskowa, która odbędzie się 29 listopada 2020 roku. Wojska Obrony Terytorialnej są 5-tym rodzajem sił zbrojnych, który opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą. Obecnie w 4.Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2500 Żołnierzy.
Kolejne szkolenie podstawowe rozpocznie się już w grudniu! Jednak odbywać się będzie w innej formie niż dotychczas, czyli w systemie mieszanym. Pierwsze 8 dni szkolenia realizowane będą w trybie weekendowym, kolejne 8 dni w trybie ciągłym podczas Ferii Zimowych.
System mieszany szkolenia podstawowego będzie realizowany w Olsztynie podczas dwóch weekendów w grudniu oraz dwóch weekendów w styczniu 2021r, następnie z końcem miesiąca styczeń w naszym województwie odbędą się już na stałe wpisane w kalendarz Brygady „Ferie w Mundurze”. Podczas Ferii Zimowych ochotnicy, którzy poprzednio zrealizowali 4 weekendy będą szkolić się tylko 8 dni na koszarach jednego z batalionów Brygady. Równorzędnie z nimi będzie realizowane standardowe 16-dniowe szkolenie podstawowe.

(Paulina Kucińska, Rzecznik Prasowy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej/ fot. Krzysztof Mystkowski/DWOT)

error: Nie kopiuj!!!