AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zawsze warto walczyć o marzenia i urzeczywistnianie wizji rozwoju gminy

Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski podsumowuje 2022 rok i opowiada o planach na rok 2023.

– Panie Burmistrzu, jak ocenia Pan miniony 2022 rok z perspektywy morąskiego samorządu?

Rok 2022 to rok obowiązywania obostrzeń. Z dużą dozą ostrożności następowało powolne przejście do normalności. Po przerwie wróciły niektóre imprezy kulturalne (dożynki gminne, sołeckie), imprezy sportowe. Ale to także czas inflacji i poszukiwania oszczędności w wydatkach gminy.

– Proszę wymienić największe sukcesy minionego roku?

Do największych sukcesów 2022 roku zaliczam pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Szmaragdowej, ulicy Piłsudskiego w Morągu oraz przebudowę drogi gminnej w Maliniaku – całkowita wartość tych inwestycji wynosi blisko 15 mln zł, zaś dofinansowanie stanowi blisko 10 mln zł. Warto tutaj także wspomnieć o dofinansowaniu na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Morągu oraz komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich za łączną kwotę 2,2 mln zł. Ponadto każde zrealizowane z powodzeniem przedsięwzięcie traktuję w kategoriach sukcesu. Każde działanie, czy mniejsze, czy większe, przekłada się przecież na poprawę warunków życia mieszkańców. Cieszy mnie, że tak wiele zadań udało się wykonać, że nasza Gmina w sposób widoczny się rozwija, a naszym mieszkańcom żyje się po prostu lepiej.

– Co sądzi Pan o pozyskiwaniu zewnętrznych środków dla gminy?

Zawsze warto walczyć o marzenia i urzeczywistnianie wizji rozwoju Gminy. Bez wsparcia zewnętrznych źródeł finansowania trudno byłoby Gminie zrealizować większość inwestycji, które spowodowały, że nasza Gmina posiada wszelką niezbędną infrastrukturę dla mieszkańców.

– Panie Burmistrzu, jakie inwestycje będę realizowane w naszej gminie w bieżącym roku?

Mamy wiele zaplanowanych działań inwestycyjnych w bieżącym budżecie Gminy Morąg.

Aktualnie jesteśmy po przetargu i rozpoczynamy przebudowę drogi gminnej Morąg – Maliniak (po byłym nasypie w kierunku Gulbit z oświetlonym ciągiem pieszo – rowerowym). Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, do którego złożyliśmy wnioski na budowę innych dróg: przebudowy ulicy Akacjowej w Morągu, przebudowy drogi gminnej we wsi Maliniak, budowy drogi gminnej w Żabim Rogu, budowy drogi w ciągu ulicy Fiołkowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Morągu.

W bieżącym roku kontynuujemy także inne kosztowne inwestycje drogowe: budowę ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perłowej oraz budowę odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu.

– Co jest największym problemem w naszej gminie?

Problemem naszej gminy, jak pewnie zdecydowanej większości polskich samorządów jest zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rosnące koszty bieżące realizacji zadań własnych. Spowodowane są one wzrostem cen energii, wynagrodzeń, materiałów i usług. Kolejną bolączką jest niekorzystna sytuacja finansowa naszych placówek oświatowych. Powodem jest spadek liczby uczniów, a co za tym idzie niższa kwota subwencji oświatowej, która jest wyliczana na podstawie ilości uczniów. Z kolei konsekwencją wspomnianego niedoszacowana subwencji oświatowej, jest ograniczenie inwestycji w oświacie np. w zakresie tworzenia nowych miejsc w przedszkolach.

Pod względem finansowym bardzo trudna jest także sytuacja Szpitala Miejskiego w Morągu.

– Jakie jest Pana zdanie na temat naszego sportu po odejściu głównego sponsora?

Jest dobrze, adekwatnie do możliwości budżetu gminy na tym etapie rozwoju. Na brak obiektów sportowych z pewnością narzekać nie możemy, tak samo jak na ich obłożenie, wykorzystanie oraz sprawne zarządzanie. Jeśli pojawią się możliwości pozyskania funduszy na modernizację stadionu z pewnością po nie sięgniemy. Po odejściu głównego sponsora Klub Sportowy Huragan zmuszony jest do organizacji swojej działalności stosownie do posiadanych środków finansowych.

(red./fot. UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!