Warmia i Mazury

61 interwencji jednego wieczora związanych z usuwaniem rojów i gniazd owadów błonkoskrzydłych

W bieżącym roku znaczenie wzrosła liczba interwencji związanych z usuwaniem rojów i gniazd pszczół, os i szerszeni. Tylko wczoraj (16 sierpnia) strażacy na Warmii i Mazurach interweniowali w tym zakresie 61 razy! Straż pożarna w przypadku zasadności interwencji, nigdy jej nie odmówi. Jednak tak duży wzrost zgłoszeń niestety nie zawsze podyktowany jest ich zasadnością.

Przypominamy: Straż pożarna każdorazowo po przyjeździe na miejsce zdarzenia ocenia stopień zagrożenia. Interwencję w zakresie usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych strażacy podejmują w określonych przypadkach: w miejscu przebywania zorganizowanych grup dzieci, osób z ograniczoną zdolnością poruszania się, czy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dla osób przebywających w obrębie skupiska owadów błonkoskrzydłych, także w budynkach użyteczności publicznej.

Strażacy w uzasadnionych przypadkach mogą ograniczyć się do ewakuacji osób z obiektu, wydzieleniu i oznakowaniu strefy zagrożenia.

Jednak do każdego wezwania związanego z owadami błonkoskrzydłymi wyjeżdża samochód ratowniczo-gaśniczy, który może być potrzebny do innej interwencji o wyższym priorytecie ratowniczym, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie. Takie sytuacje powodują wydłużenie czasu dojazdu zastępów pożarniczych np. do wypadków drogowych, czy pożarów. Dlatego, zanim zdecydujemy się zgłosić potrzebę interwencji związanej z usuwaniem rojów i gniazd pszczół, os i szerszeni, zastanówmy się, czy zgodnie z prawem to zgłoszenie jest zasadne.

Przypominamy: zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane,

Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych,

Art. 61 Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

2) Zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury (…) mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

(st. kpt. Grzegorz Różański)

 

 

error: Nie kopiuj!!!