Warmia i Mazury

68 milionów złotych na walkę z epidemią!

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w najbliższym czasie przeznaczy na walkę z epidemią wywołaną koronawirusem dodatkowo ponad 29 mln zł.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Sytuacja jest wyjątkowa i wymaga wyjątkowych działań – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Wyasygnowanie 29 milionów zł na doposażenie szpitali jest możliwe dzięki dokonaniu przesunięć środków między osiami  RPO. Analizujemy sytuację na bieżąco, rozmawiamy z dyrektorami placówek służby zdrowia, zbieramy informacje o najpilniejszych potrzebach.

Reprogramowanie środków w RPO WiM 2014-2020 umożliwi też wygospodarowanie kolejnych 39 mln zł, które zostaną przekazane na wsparcie służby zdrowia.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!