Warmia i Mazury

„Aktywna tablica” w szkołach Powiatu Ostródzkiego

W bieżącym roku szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostródzki, otrzymały dofinansowanie w wysokości 63 000,- złotych z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu szkoły i placówki oświatowe mogły wnioskować o dofinansowanie w wysokości 80% zakupu m. in. tablic interaktywnych, projektorów, głośników oraz zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej czy zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W roku 2023 dofinansowanie w wysokości 14 000 złotych otrzymały następujące szkoły:

– Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie,

– Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkół Licealnych w Morągu,

– 35 000 złotych Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostródzie z Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie.

Poza zakupem urządzeń szkoły zobowiązały się do uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach dotyczących TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Ta międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli „Aktywna Tablica”, ma na celu rozwój kadry nauczycielskiej pod kątem cyfrowych rozwiązań w szkolnictwie.

(Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie)

error: Nie kopiuj!!!