Warmia i Mazury

Analiza koniunktury gospodarczej – I kwartał 2023 roku

Stan gospodarki i zachodzące w niej procesy są kluczowym czynnikiem rozwoju regionu. Aby być na bieżąco z dynamicznymi zmianami w tym zakresie, w naszym województwie po zakończeniu każdego kwartału powstaje szczegółowa analiza dotycząca koniunktury gospodarczej.

Jest ona oparta o syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. Regionalny barometr koniunktury gospodarczej, który jest autorskim opracowaniem dr. hab. Rafała Warżały, prof. UWM w Olsztynie, przygotowywanym na zlecenie zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Barometr został stworzony na podstawie 10 makrowielkości gospodarczych, ale wyrażany jest w postaci jednej wartości, dzięki czemu jest czytelny dla odbiorców i stanowi łatwy do interpretacji obraz bieżącej sytuacji gospodarczej regionu.

Stan koniunktury gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, na końcu I kwartału 2023 roku, względem IV kwartału 2022 roku uległ pogorszeniu. Wartość bieżąca regionalnego barometru koniunktury na koniec marca 2023 r. wyniosła 128,8 pkt., co oznacza wzrost o 4,8 pkt. w porównaniu do wyniku z grudnia 2022 roku.

Natomiast względem analogicznego okresu roku poprzedniego, nastąpił spadek o 1,8 pkt. Wartość trzymiesięcznej prognozy na koniec I kwartału 2023 roku wyniosła 103 pkt. Wartość prognozy jest wprawdzie wyższa o 25,8 pkt. od wartości wskaźnika sprzed 12 miesięcy (czyli pierwszego miesiąca wojny w Ukrainie), jednak w zestawieniu z wartością wskaźnika prognozy z końca 2022 r., wynik ten jest niższy o 15,5 pkt.

Ze szczegółowymi wynikami analizy można zapoznać się pod adresem: https://strategia.warmia.mazury.pl/regionalny-barometr-koniunktury-gospodarczej/

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!