AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Apel przedszkola do rodziców o przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci

– Drodzy Rodzice, w związku z sezonem infekcyjnym przypominamy jeszcze raz, że do przedszkola przyprowadzamy dzieci, które nie mają żadnych objawów choroby (kaszel, katar, stan podgorączkowy, a także problemy żołądkowe). Dbajmy o zdrowie swoje i innych  – apeluje Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu.

Zgodnie z REGULAMINEM ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 6 „POD ZIELONYM PARASOLEM” W MORĄGU W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 1. Rodzice zapoznają się z regulaminem i procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 1.
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dzieci – bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 6. Obserwują swoje dziecko i oceniają stan jego zdrowia, a w razie zauważenia niepokojących symptomów pozostawiają dziecko w domu.
 7. Nie pozwalają dziecku na zabieranie z domu do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego.
 9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 11. Są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów oraz odbierania połączeń z przedszkola.

(red./Przedszkole nr 6)

error: Nie kopiuj!!!