AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Bardzo trudna sytuacja szpitali w naszym województwie

Związek Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur skierował do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz do wiadomości Narodowego Funduszu Zdrowia, Parlamentarzystów pismo na temat sytuacji finansowej Szpitali w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Podpisał się pod nim m.in. Szpital Miejski sp. z o.o. w Morągu. Poniżej pełna treść dokumentu.

„W imieniu szpitali zrzeszonych w Związku Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur, uprzejmie informuję Pana Wojewodę, że bardzo trudna sytuacja finansowa szpitali, zmusiła dyrektorów do wystąpienia na podstawie § 43 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2022,787 ze zm.) do Warmińsko — Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie z wnioskami o zwiększenie finansowania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Brak reakcji ze strony Funduszu na dotychczas złożone w tym zakresie wnioski wprowadzi nasze szpitale w zadłużenie, wynikające z nieprzewidywalnych i niemających wpływu przez zarządzających sytuacji, m.in.:

  1. Wzrost wskaźnika inflacji do ok.18,4% (pismo z dn. 14.03.23r.)
  2. Dwukrotny wzrost najniższego wynagrodzenia w gospodarce w 2023r. • 01.2023r. — wzrost do 3.490d (wzrost o 16%), • 07.2023r. — wzrost do3.600zł (wzrost o 3%),
  3. Wzrost VAT na nośniki energii,
  4. Faktyczny brak osłony Rządu dla podmiotów leczniczych zagwarantowany na rok 2023 przed wzrostem cen za energię elektryczną i cieplną,
  5. Wykonawcy udzielający szpitalom dostaw i usług gremialnie występują o wzrost warunków finansowych umów zawartych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  6. Brak pełnego zabezpieczenia finansowego w związku z obowiązkiem realizacji od 01.07.2022r. ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Szpitale, które złożyły w/w wnioski to:

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z.o.o.,

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu,

GoldMedica Sp. z o.o. Gołdap,

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

Szpital Powiatowy w Kętrzynie,

Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.,

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu,

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście,

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie,

Szpital Pro-Medica w Ełku Spółka z o.o.,

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

Szpital w Ostródzie S.A.,

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o.,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie,

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie,

Szpital Miejski w Morągu Spółka z o.o.,

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach,

OLMEDICA sp. z o.o. w Olecku,

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

O tym, że sytuacja finansowa szpitali jest bardzo trudna świadczą wyniki finansowe z działalności operacyjnej zarówno w roku 2022, jak i w dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku (zestawienie w załączeniu). Związek Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur uważa, że utrzymywanie dotychczasowej sytuacji, w tym warunków finansowania świadczeń, spowoduje konieczność zamykania niektórych oddziałów, a nawet może doprowadzić do zamykania całych szpitali.”

(red.)

error: Nie kopiuj!!!