Warmia i Mazury

Będą chronić stada owiec

Już po raz drugi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie przekazała właścicielom zwierząt gospodarskich z województwa warmińsko-mazurskiego polskie owczarki podhalańskie do ochrony ich stad przed wilkami.

Cztery szczeniaki zostały przekazane trzem hodowcom owiec z gmin Reszel, Gołdap i Banie Mazurskie. Dwa szczeniaki pojadą jutro do właścicieli stad owiec z gmin Orzysz i Ełk.
Do gospodarzy trafiły szczenięta w wieku 8 tygodni, które pochodzą z hodowli Zapach Lasu FCI, zarejestrowanej w Związku Kynologicznym w Polsce. W prawidłowej socjalizacji, czyli procesie oswajania się młodego owczarka z owcami, będzie ich wspierać dostarczający psy hodowca, będący jednocześnie behawiorystą. Ma on wyjaśnić jak właściwie opiekować się psem oraz w jaki sposób urządzić kojec w owczarni i na pastwisku. Następnie będzie monitorować skuteczność przygotowywania psów do roli stróża stada.
Ważne, aby w pierwszym okresie po wprowadzeniu szczeniaka do owiec, kontakt psa z ludźmi był ograniczony do niezbędnego minimum, ponieważ efektywność psa zależy od tego, czy jako szczeniak zaakceptuje stado jako swoją nową rodzinę. Pies nie może stać się „domowym pupilem” gospodarza. Należy zapewnić mu jednak właściwą opiekę.
Pierwsze cztery owczarki podhalańskie trafiły w ubiegłym roku do hodowców z okolic Jezioran, Pasymia i Bań Mazurskich. Jeszcze za wcześnie ocenić, jak psy sprawdziły się w roli stróży stada, gdyż w tamtym roku były jeszcze szczeniakami, które przechodziły proces adaptacji, a w tym roku owce są na pastwiskach dopiero od maja. Wszystko jest jednak na właściwej drodze – psy zżyły się ze swoimi stadami owiec i są w dobrej kondycji. Można już zaobserwować, że głośnym szczekaniem sygnalizują swoim opiekunom i zarazem właścicielom owiec, o pojawiających się w pobliżu pastwisk intruzach, niezależnie czy to obcy człowiek czy zwierzyna leśna. Psy wykazują zatem właściwą dla tej rasy wrodzoną czujność psa stróżującego.
Zakup psów możliwy jest dzięki realizowanemu projektowi Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowanemu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jego celem jest między innymi zminimalizowanie negatywnych skutków działalności wilków na gospodarkę człowieka oraz umożliwienie bezkonfliktowej koegzystencji na jednym obszarze. W najbliższych tygodniach przekażemy także hodowcom zwierząt gospodarskich ponad 37 km fladr, czyli sznurów z czerwonymi wstążkami do odstraszania wilków. Rolnicy z Warmii i Mazur do ochrony zwierząt gospodarskich otrzymają w tym roku także zestawy urządzeń elektrycznych, zasilanych energią słoneczną oraz siatki i słupy do budowy ogrodzeń pastwisk, na których przetrzymywane są zwierzęta.

(RDOS Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!