HALO MORĄG

Będą szybsze przejazdy pociągiem z Olsztyna do Braniewa

Wzrośnie komfort podróży i skróci się czas przejazdu pociągiem na trasie Braniewo – Olsztyn. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. przebuduje na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. trasę Dobre Miasto – Orneta. To kolejny krok ku lepszym podróżom na północ Warmii. Inwestycja za 60 mln zł poprawi dostępność mieszkańców do sprawniejszych codziennych podróży koleją.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaplanowały remont warmińskiej trasy Braniewo – Olsztyn. Prace na odcinku Dobre Miasto – Orneta zaprojektuje i wykona Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. – spółka zależna PLK. Dzisiaj (25.06.) podpisano umowę na realizację zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo na szlakach Dobre Miasto – Orneta oraz Orneta – Pieniężno. Część I”.

Prace na trasie Dobre Miasto – Orneta zaplanowano na lata 2020-2021. Wartość pierwszego etapu prac to ok. 60 mln zł. Środki pochodzą ze środków budżetowych spółki.

W następnym etapie – w latach 2022-2023 – zaplanowano kontynuowanie przebudowy trasy z Ornety w kierunku Pieniężna.

– Poza dużymi projektami inwestycyjnymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na bieżąco prowadzą prace, które przywracają dobre parametry linii kolejowych. Uzyskiwane efekty pozwalają na utrzymanie rozkładu jazdy i dobre podróże pasażerskie oraz sprawny przewóz towarów – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prace na trasie Dobre Miasto – Orneta obejmą wymianę torów i roboty na 38 obiektach inżynieryjnych – przepustach, wiaduktach i mostach. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów po przebudowie peronu w miejscowości Bzowiec. Obiekt zostanie wyposażony w ławki, wiatę i gabloty informacyjne. Lepszą dostępność dla osób o ograniczonych możliwościach poruszani się zapewni pochylnia. Przebudowa obejmie także 15 przejazdów kolejowo-drogowych, PLK zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowo-drogowym.

Po realizacji całego zakresu projektu pociągi przyspieszą do 100 km/h oferując krótszy czas przejazdu na trasie Braniewo – Olsztyn. Poprawią się także warunki dla przewozu towarów. Składy będą mogły być cięższe, dzięki czemu będzie można przewieźć więcej ładunku.

Lepsza kolej na północ Warmii

Remont trasy Dobre Miasto – Orneta jest kontynuacją prac PLK związanych z poprawą dostępności do kolei w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Zaawansowane roboty są na odcinku Olsztyn Główny – Olsztyn Gutkowo, gdzie wymieniane są tory i budowane nowe przystanki w ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego. W sierpniu planowany jest powrót pociągów na trasę. Na dalszy odcinek Olsztyn Gutkowo – Dobre Miasto trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu i robót budowlanych.

Prace rewitalizacyjne i odtworzeniowe dla dobrych podróży i przewozu towarów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na bieżąco prowadzą prace, które przywracają dobre parametry linii kolejowych, na przejazdach kolejowo – drogowych i obiektach inżynieryjnych. Uzyskiwane efekty pozwalają na utrzymanie rozkładu jazdy, dobre podróże pasażerskie oraz sprawny i bezpieczny przewóz ładunków.

W ostatnich dwóch latach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrewitalizowały i odtworzyły odcinki kilkunastokilometrowe o długości ponad 1 100 km. Wartość prac odtworzeniowych i rewitalizacyjnych wyniosła od 0,5 mln do 3 mln zł/km. W ramach prac zostały: zrewitalizowane lub odnowione obiekty inżynieryjne, przejazdy kolejowe, Efektem tych prac jest: podniesiona prędkość jazdy pociągów, a co za tym idzie skrócony czas przejazdu, a także bezpieczniejsze i sprawniejsze podróże i przewóz towarów. Takie prace będą przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuowane.

(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

error: Nie kopiuj!!!