Warmia i Mazury

Budowanie gospodarczej siły Warmii i Mazur

Do 30 kwietnia 2024 roku przyjmowane są zgłoszenia do czwartej edycji „Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur 2024”.

Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur są wyróżnieniem, które ma na celu uhonorowanie przedsiębiorstw, budujących gospodarczą siłę regionu.

Projekt realizowany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego skierowany jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do instytucji oraz do organizacji, które posiadają osobowość prawną, a przy tym:
1.    prowadzą działalność gospodarczą wytwórczą lub usługową bądź działalność leczniczą lub organizują wydarzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
2.    prowadzą działalność gospodarczą wytwórczą lub usługową bądź działalność leczniczą nie krócej niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku, lub zorganizowały co najmniej jedną edycję wydarzenia w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Nagrody Gospodarcze przyznawane są w dwóch kategoriach:
•    „Produkt z Warmii i Mazur” – otrzymają produkty, usługi i wydarzenia mające wpływ na konkurencyjność regionu w kraju i poza jego granicami
•     „Żagle Warmii i Mazur” – otrzymają firmy, które poprzez działalność gospodarczą budują silną pozycję regionu w kraju i poza jego granicami.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej: https://zagle.warmia.mazury.pl/do-pobrania/

Zgłoszenia można dokonać również w wersji on-line https://zagle.warmia.mazury.pl/zgloszenia-online/

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!