Warmia i Mazury

Dotacje samorządu na rozwój sportu na Warmii i Mazurach

Ponad 1,7 mln zł zostanie przeznaczonych na rozwój sportu w regionie w otwartym konkursie ofert na realizację niektórych zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej.

Inicjatywa skierowana była do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

Finansowe wsparcie mogło być przeznaczone na:
1)    wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego;
2)    przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
3)    wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych;
4)    wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Muszą być zrealizowane w 2020 roku, zakończone nie później niż do 31 grudnia.

Do siedziby Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 10 ofert, jedna z nich nie spełniła wymogów formalnych. Pozostałe zostały poddane ocenie merytorycznej komisji konkursowej, która zaproponowała przyznanie dotacji dziewięciu podmiotom. Rozstrzygnięcie przyjął następnie zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Łączna kwota dotacji wynosi 1,74 mln zł.

Do pobrania:
– Uchwała nr 3/28/20/IV zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku
Wykaz ofert, które otrzymały dotację z budżetu województwa
– Wykaz ofert, które nie otrzymały dotację z budżetu województwa

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!