Warmia i Mazury

Duży projekt gospodarczy pod wspólną nazwą

Pod nazwą „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur” kryją się dwa konkursy organizowane dotąd przez samorząd województwa – „Produkt Warmia Mazury” i „Żagle Warmii i Mazur”.

Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur mają na celu uhonorowanie przedsiębiorstw istotnie przyczyniających się do rozwoju gospodarki regionalnej oraz przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu. Ważne jest przy tym promowanie pozytywnego wizerunku Warmii i Mazur.

Certyfikaty będą przyznawane w dwóch kategoriach:
1.    „Produkt z Warmii i Mazur” – otrzymają produkty, usługi i wydarzenia mające wpływ na konkurencyjność regionu w kraju i poza jego granicami;
2.    „Żagle Warmii i Mazur” – otrzymają firmy, które poprzez działalność gospodarczą budują silną pozycję regionu w kraju i poza jego granicami.

Wniosek zgłoszeniowy może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz  instytucje i organizacje, które posiadają osobowość prawną, a przy tym:
1)    prowadzą działalność gospodarczą wytwórczą lub usługową lub organizują wydarzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
2)    prowadzą działalność gospodarczą wytwórczą lub usługową nie krócej niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku, lub zorganizowały co najmniej jedną edycję wydarzenia w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek ZUS.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2021 roku. Można je dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Koordynacji Promocji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
adres e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl
WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!