Dystrybucja środków do walki z COVID-19 w regionie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przygotowuje się do II tury dystrybucji środków do walki z COVID-19 w ramach projektu „Kooperacja – efektywna skuteczna”.

Od 27 lutego 2021 r. zaostrzone zostały zasady bezpieczeństwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w trosce o zdrowie i życie mieszkańców regionu.

W związku z wysokim ryzykiem szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przygotowuje się do II tury dystrybucji środków do walki z COVID-19 w ramach projektu „Kooperacja – efektywna skuteczna”.

W połowie marca 2021 r. samorząd województwa zamierza przekazać wybranym podmiotom pomocy i integracji społecznej z Warmii i Mazur środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekujące do walki z koronawirusem.

W ramach tego zadania zostaną zakupione: maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji powierzchni.

Wsparcie przeznaczone jest m in. dla domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów dziecka, środowiskowych domów samopomocy, placówek opiekuńczo-wychowawczych czy hospicjów.

(wwim)