AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gminy Miłomłyn i Małdyty w obszarze zagrożonym grypą ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje, że na podstawie wyników badań z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 15 w 2020 roku ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.  Ognisko nr 2020/15 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 23 351 indyków mężnych. położonym w miejscowości Rąbity, w gminie Zalewo, w powiecie iławskim, w województwie warmińsko-mazurskim.

W związku z powyższym cześć powiatu ostródzkiego: gminy Miłomłyn i Małdyty znalazły się w obszarze zagrożonym grypą ptaków (promień 10 kin od ogniska choroby).

Gm. Małdyty: Wielki Dwór, Jarnołtowo, Fiugajki, Drynki, Pleśno, Leszczynka Mała, Linki, Klonowy Dwór, Plękity, Smolno, Kanty, Bagnity, Wodziany, Surzyki Małe, Surzyki Wielkie.

Gm. Miłomłyn: Skarpa, Ligi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie przypomina, że w całym kraju obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2017 poz. 722). Rozporządzenie nakłada zakazy i nakazy zarówno na fermy komercyjne jak i posiadaczy drobiu przyzagrodowego, niezależnie od strefy występowania HPAI:

1) zakazuje się:

 1. a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp moją dzikie ptaki,
 2. b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje się:

 1. a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 2. b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 4. d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób. w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 7. g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 8. h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 9. i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem. j) powstrzymanie sic przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługa drobiu,
 10. k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

(PLW w Ostródzie/red.)

error: Nie kopiuj!!!