AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Gminy przyjazne rowerzystom – przyjmowanie zgłoszeń

Ideą ogólnopolskiego konkursu jest uhonorowanie gmin, które wspierają i promują turystykę rowerową.

Nagradzane będą działania rozwijające infrastrukturę rowerową, wspieranie lub organizowanie imprez rowerowych, wydawanie map lub przewodników dla rowerzystów lub dbanie o bezpieczeństwo.

Gminy, które mogą zostać zgłoszone do konkursu są podzielone na następujące kategorie:
– 10 tys. mieszkańców;
– 20 tys. mieszkańców;
– 40 tys. mieszkańców;
– 100 tys. mieszkańców;
– powyżej 100 tys. mieszkańców.

Konkurs jest okazją do promocji gmin „przyjaznych rowerzystom”, ale również do dostrzeżenia zaangażowania władz gmin, lokalnych stowarzyszeń i aktywistów działających na rzecz rozwoju turystyki rowerowej w swoich okolicach.

Zgłoszenia gmin dokonują turyści kolarze i przyjmowane są do 30 kwietnia 2021 roku.

Do zgłoszonych gmin zostanie przesłany link do elektronicznego formularza, w którym należy podać: szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji (m.in. długość dróg, ścieżek rowerowych i oznakowanych szlaków, ilość urządzeń, miejsc postojowych) w minionym roku kalendarzowym oraz adresy portali, wykaz zorganizowanych imprez (rajdy, zloty), informacje o innych działaniach, w tym o planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej. Wypełniony formularz gminy przesyłają elektronicznie do 30 czerwca.

Organizatorem inicjatywy jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!