AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

I Otwarty Konkurs Ofert 2024 rozstrzygnięty!

I Otwarty Konkurs Ofert 2024 na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg w 2024 r. rozstrzygnięty.

-Działanie 1.1. Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów

-Działanie 1.2. Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg

– Działanie 1.3. Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie

– Działanie 1.4 Prowadzenie Morąskiej Izby Pamięci Historycznej „Ratuszowe Piwnice”

– Działanie 2.1. Poprawa bezpieczeństwa na jeziorach w Gminie Morąg

– Działanie 2.2. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego

– Działanie 3.1. Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”

– Działanie 3.2. Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych

– Działanie 4.1. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy

– Działanie 4.2. Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami

– Działanie 5.1. Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie

– Działanie 5.2. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg

punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich

– Działanie 6.1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

– Działanie 6.2. Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu

-Działanie 6.3. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego

– Działanie 7.1. Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży

– Działanie 7.2. Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych

– Działanie 7.3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2024 dla ofert złożonych do 10 stycznia 2024 r.

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2024 dla ofert złożonych do 2 stycznia 2024 r.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!