AktualnościHALO MORĄGKULTURA I SZTUKAWarmia i MazuryWieści z ratusza

II Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej w Morągu

W Morągu odbył się II Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej. Jego ideą i celem nadrzędnym jest prezentacja oraz popularyzacja dorobku artystów i twórców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do przeglądu zakwalifikowano 23 artystów.

Pomysłodawczynią, inicjatorką, kuratorem oraz dyrektorem przeglądu jest prof. zw. dr hab. Wioletta Jaskólska.

Celami przeglądu są: prezentacje form i treści, obecnych w twórczości artystów nieformalnych z terenu Warmii i Mazur, konfrontacje tradycyjnych ujęć wiodących motywów sztuki ludowej, wzbogacenie wiedzy dzieci i młodzieży o wielokulturowej tradycji, sztuce i obyczajach dawnych i obecnych mieszkańców regionu.

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

Udział w przeglądzie miał charakter konkursowy. Zgłoszenia w poszczególnych kategoriach oceniane były przez Jury, które przyznało nagrody.

Zgłoszeń do przeglądu można było dokonywać w następujących kategoriach: rękodzieło (garncarstwo, tkactwo, wikliniarstwo, kowalstwo itp.), rzeźba, malarstwo (techniki dowolne), gawędziarstwo.

Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga:

Oceny prac i prezentacji dokonało powołane przez organizatora jury. Kryteria oceny w kategoriach „Rękodzieło”, „Rzeźba” i „Malarstwo” to: indywidualność twórcza, relacja z tradycją, walory estetyczne i technika wykonania, wrażenie artystyczne.

W każdej z konkursowych kategorii Jury przyznało następujące nagrody:

Kategoria: Malarstwo

1 miejsce:   Świat Zofia

2 miejsce:  Maria Bentkowska

3 miejsce ex aequo: Małgorzata Jaśkowiak i Zuzanna  Kotlińska

Wyróżnienia Malarstwo:

Wiola Radziewicz

Wiesława Sawicka

Wanda Dunaj

Melania Witkowska

Stacewicz Maria

Maria Dzierżek

Małgorzata Mroczek

Dariusz Karbowski

Danuta Łoszkowska

Anna Plezia

Rękodzieło:

1 miejsce: Justyna Kędzierska

2 miejsce: Zawadzka Magdalena

3 miejsce: Wanda Szot

Wyróżnienia Rękodzieło:

Magdalena Woronecka

Krystyna Zagrobelna

Grażyna Mikołowska

Anna Wojszel

Anna Miler-Lewandowska

Próchniak Aleksandra

Rzeźba:

1 miejsce: Dorota Kalinowska-Sosnowska

2 miejsce: Anita Ziółkowska

3 miejsce ex aequo: Andrzej Sarnowski i  Magdalena Dudzik

Wyróżnienie rzeźba:

Aneta Rozentalska

Zapałowska Mariola

Wydarzeniu towarzyszył koncert: Zespołu Folklorystycznego „Warmianki” z Miłakowskiego Domu Kultury oraz Zespołu „Eurobabki” z Morąskiego Domu Kultury.

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!