Instrumenty finansowe dla turystyki w Polsce Wschodniej

Rusza wsparcie w ramach instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Jest  to projekt dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województw Polski Wschodniej działających w branży turystycznej i okołoturystycznej.

Firmy mogą przeznaczyć pozyskane środki m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych albo gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, a także organizację i pośrednictwo turystyczne.

Projekt finansuje Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków krajowych. Zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w regionach zajmują się instytucje finansowe (dla województwa warmińsko-mazurskiego jest to Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA).

Aktualny nabór rozpoczął się 24 lutego 2021 r. i potrwa do wyczerpania alokacji. W każdym z województw Polski Wschodniej na firmy czeka 12 mln zł.

Mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać wparcie na następujące rodzaje inwestycji:
1.    Obiekty noclegowe;
2.    Obiekty gastronomiczne;
3.    Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
4.    Infrastruktura turystyki zdrowotnej;
5.    Infrastruktura kultury i rozrywki;
6.    Transport turystyczny;
7.    Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
8.    Ekologiczne produkty;
9.    Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
10.    Przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
11.    Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Główne parametry produktu:
•    kwota pożyczki do 500 000,00 zł;
•    pożyczka udzielana jest na okres:
•    do 60 miesięcy,
•    do 84 miesięcy – przy wsparciu powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50% wartości pożyczki;
•    karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
•    oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodne z zasadami udzielania pomocy de minimis;
•    wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu;
•    wysokość oraz terminy spłat rat pożyczki mogą uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej (tzn. różnić się miesięczną wysokością);
•    jeden przedsiębiorca może otrzymać dwie pożyczki z transzy.

Dodatkowe preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:
•    obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo;
•    MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata.

Przedsiębiorcy dotknięci trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać z lepszych warunków pożyczek. Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

Dotychczas z  projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” skorzystało już prawie 600 firm. Blisko co trzecia z nich w czasie pandemii. Łącznie otrzymały one finansowanie na ponad 100 mln zł.
Więcej informacji o projekcie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/60-milionow-zlotych-na-pozyczki-dla-turystyki-w-polsce-wschodniej

(wwim)