Warmia i Mazury

Konsultacje społeczne funduszy UE dla Polski Wschodniej 2020+

W najbliższy piątek (5 marca 2021 roku) oficjalnie zainaugurowane zostaną konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Może wziąć w nich udział każdy obywatel oraz przedstawiciel instytucji publicznych i prywatnych, a także organizacji pozarządowych.

Dokument z treścią konsultowanego programu dla Polski Wschodniej, jak również formularze zgłaszania uwag, zostaną zamieszczone na stronie internetowej 5 marca 2021 roku na stronie www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje

Z kolei o godz. 10 rozpocznie się konferencja w trybie online inaugurująca konsultacje. Spotkanie umożliwi zgłoszenie wstępnych uwag i propozycji do nowej edycji programu ponadregionalnego dedykowanego Makroregionowi Polski Wschodniej.

Rejestracja na konferencję jest możliwa pod wskazanym powyżej adresem strony internetowej. Konferencja będzie również transmitowana na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.youtube.com/c/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej/featured

Dodatkowe informacje na temat konsultacji społecznych można uzyskać pod adresem mailowym: konsultacjePW@mfipr.gov.pl

Organizatorem konsultacji jest Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP, przyszła Instytucja Zarządzająca nowego Programu.

Konsultacje potrwają do 8 kwietnia 2021 roku.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!