AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Jakie działania podejmuje MOPS na rzecz mieszkańców?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu przystąpił do realizacji projektów partnerskich oraz programów, m.in.: „Razem dla rodziny”, „Wspieraj Seniora”, „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej”.

 „Razem dla rodziny” to projekt partnerski z PCPR w Ostródzie, który skierowany jest do 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

– Program „Wspieraj Seniora” – jest to usługa wsparcia polegająca przede wszystkim na dostarczaniu zakupów, leków dla osób, które ze względu na epidemię zdecydowały się nie wychodzić z domu. Swoje potrzeby osoby zgłaszają poprzez ogólnopolską infolinię – mówi Alina Witkowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.

Celem programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”  jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

– Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa udzielana jest w formie produktów żywnościowych. Kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych – wyjaśnia Alina Witkowska.

W ramach Narodowego Programu Szczepień MOPS w Morągu wraz z Gminą Morąg organizuje transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – została też zorganizowana infolinia  dla tych osób.

Zostało złożone również zapotrzebowanie na środki z Programu „Opieka 75+”, którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

– „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej” to projekt partnerski z PCPR w Ostródzie, którego celem jest wypracowanie metod współpracy na poziomie powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z wykorzystaniem doświadczeń innych krajów – dodaje dyrektor MOPS w Morągu.

Do stycznia 2021 roku, w ramach projektu „Morąg- skuteczne przeciwdziałanie COVID-19” , którego celem było powstrzymanie rozpowszechniania się choroby zakaźnej COVID-19, zorganizowana została m.in. pomoc sąsiedzka osobom szczególnie narażonym na ryzyko zarażenia – 25 wolontariuszy i 75 osób,  a 358 osób/rodzin zostało objętych pomocą w formie gorącego posiłku.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!