AktualnościHALO MORĄGKULTURA I SZTUKAWieści z ratusza

Jerzy Mudry odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nadał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Jerzemu Mudremu w uznaniu dla jego dokonań artystycznych i zaangażowania w upowszechnianie kultury muzycznej. Wręczenie odznaczenia odbyło się podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Morągu. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego aktu dekoracji dokonał Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

 

Jerzy Mudry już w czasie studiów, na Wydziale Weterynarii Akademii Rolniczej Lublinie, w znaczący sposób angażował się w działalność kulturalną. w Lata 1972 -1978 był skrzypkiem w kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Rolniczej w Lublinie. W tej roli odbywał wiele koncertów w kraju i za granicą, m.in.: w Jugosławii, Grecji i Szwecji. W latach 1982-1994 był skrzypkiem i zarazem instruktorem Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo w Olsztynie, a w latach 1986-1989 objął w zespole stanowisko kierownika organizacyjnego. W tym okresie Zespół Pieśni i Tańca Kortowo przeżywał okres swojej świetności, czego potwierdzeniem były liczne koncerty w kraju i za granicą m in. w RFN, krajach Beneluxu, Francji, Portugalii, Grecji, Turcji, Hiszpania, Włoszech.

Pracując zawodowo jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej w Morągu podjął się kolejnego wyzwania. Od 1998 r. jako instruktor przystąpił do budowy podstaw Zespołu Folklorystycznego Warmianki, działającego przy MDK w Miłakowie. Jerzy Mudry jako instruktor m. in. wynajduje repertuar i przystosowuje do możliwości zespołu. Warmianki są stałym elementem dożynek gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a w 2012 roku wystąpiły na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Zespół pod kierunkiem Jerzego Mudrego z powodzeniem brał udział w festiwalach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Zespół występuje też w szkołach i przedszkolach  Wziął także udział w programie TVN Style, w którym prezentował folklor Warmii i Mazur. Równolegle z zaangażowaniem w prowadzenie Zespołu Folklorystycznego Warmianki Jerzy Mudry prowadzi od 2009 roku chór męski Chorał przy jednej z parafii w Morągu. Przynajmniej raz w miesiącu chór oprawia muzycznie mszę świętą w swojej parafii. W okresie świąt Bożego Narodzenia odwiedza też sąsiednie kościoły wykonując kolędy. Jerzy Mudry jako dyrygent wzbogaca repertuar o nowe utwory. Często sam opracowuje kolejne, dopisując np. drugi głos, dba o staranne wykonanie, określa tempo i dynamikę wykonywanych pieśni.  W 2015 roku Jerzy Mudry zaangażował się w prowadzenie grupy Biesiadki utworzonej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu. Grupa powstała początkowo jako zespół śpiewający, ale szybko zmieniła charakter na kabaretowy. Zespół pracuje w oparciu m in o scenariusze tworzone przez Jerzego Mudrego. Urozmaica  on różne wydarzenia i uroczystości. Grupa Biesiadki może poszczycić się sporą ilością sukcesów np. II nagroda na Przeglądzie Twórczości Artystycznej UTW na Warmii i Mazurach w Elblągu 2016 r., III nagroda na Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Chórów i Zespołów Wokalnych UTW 2017 r., 1 nagroda na Przeglądzie Teatrów i Kabaretów UTW Warmii iMazur 2018 r. Grupa „Biesiadki” systematycznie uczestniczy w organizowanych w Warszawie Juwenaliach Trzeciego Wieku. Jest to największy w Polsce Konkurs Twórczości Artystycznej Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Grupa „Biesiadki”, pod artystycznym kierownictwem Jerzego Mudrego, osiąga i w tych konkursach spektakularne sukcesy np.: I nagroda na X Juwenaliach 111 Wieku za spektakl „Rozrywka z powtórki” — 2017 r., III nagroda na XI Juwenaliach III Wieku za program „Nasze przedszkole jest  najlepsze” –  2018 r. Jerzy Mudry jest również skrzypkiem w kapeli podwórkowej „Sztama” działającej przy Pasłęckim Ośrodku Kultury. Współpraca z kapelą trwa od 15 lat. Zespół wielokrotnie brał udział w Zlocie Kapel Podwórkowych w Parczerwie, gdzie zdobywał nagrody i wyróżnienia. Kapela „Sztama” nagrała płytę ze swoimi utworami.

Jerzy Mudry podziękował za otrzymane wyróżnienie:

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!