Warmia i Mazury

Kolejne finansowe wsparcie dla strażaków

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał umowę z Tomaszem Komoszyńskim, komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

200 tys. zł zostanie przekazane na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Każdego roku zwiększa się zakres, a także częstotliwość podejmowanych przez strażaków działań ratowniczych. Możemy z dumą powiedzieć, że strażacy są zawsze tam, gdzie trzeba nieść pomoc, ratować dobytek, a często również ludzkie życiemówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Dzięki zakupionym pojazdom nastąpi poprawa szybkości i skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną, a tym samym zapewni to poprawę bezpieczeństwa na terenie województwa.

Samorząd województwa przekazał 200 tys. zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej będący w dyspozycji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!