AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu. Realizacja zadania obejmuje okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Wysokość dotacji na prowadzenie zadania od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 826.479 zł, w tym zwiększona dotacja o kwotę 132.489 zł w ramach Programu „Za Życiem”. W latach następnych środki finansowe na realizację w/w zadania uzależnione będą od decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego określającej kwotę przyznanej dotacji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem “Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w terminie do 03 grudnia 2021 roku do godziny 15.00.

Uchwała 125/375/2021 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu (plik docx, rozmiar 15,4 KB)

Załącznik do uchwały 125/375/2021 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 10 listopada 2021 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu (plik docx, rozmiar 24,4 KB)

(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

error: Nie kopiuj!!!