AktualnościHALO MORĄGKULTURA I SZTUKAWieści z ratusza

Konkurs Plastyczny MDK „Mój Przyjaciel Kot”

Morąski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Mój Przyjaciel Kot”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ PRZYJACIEL KOT”

 1. Organizator:
  Morąski Dom Kultury
  2. Cele konkursu:
  budowanie sympatii do zwierząt, kształtowanie postaw empatycznych, rozwijanie zainteresowań i rozwijania pasji plastycznych, aktywizacja twórczości amatorskiej i wspieranie debiutów artystycznych, kształtowanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie wyobraźni.
  3. Uczestnicy:
  Konkurs skierowany jest do dzieci z Placówek Wychowania Przedszkolnego, uczniów Szkół Podstawowych, Szkół Średnich, Szkół Specjalnych i Placówek Szkolno-Wychowawczych na terenie gminy i miasta Morąg, oraz dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.
  Kategorie:
  – I kategoria – Przedszkolaki
  – II kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy I-III)
  – III kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy IV-VI)
  – IV kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy VII-VIII)
  – V kategoria – uczniowie Szkół Średnich
  – VI kategoria – uczniowie Placówek Szkolno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych
  4. Praca konkursowa:
  Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
  – zgodność z tematem pracy konkursowej : MÓJ PRZYJACIEL KOT
  – rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3
  – forma i technika – dowolna
  – praca wykonana samodzielnie
  – każda praca plastyczna powinna zawierać wypełnioną kartę zgłoszenia
  – uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną
  5. Harmonogram konkursu:
  – udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne
  – zgłoszenie prac konkursowych jest równe z akceptacją regulaminu
  – prace konkursowe nie zostają zwracane
  – prace konkursowe należy złożyć w terminie do 10.02.2023r. w Morąskim Domu Kultury
  ul. Mickiewicza 19, w pokoju nr 305 lub na adres e-mail: mdk.pracowniaplastyczna@op.pl
  – ogłoszenie laureatów i informacje o odbiorze nagród odbędzie się na stronie FB Morąskiego Domu Kultury i na stronie www.mdk.morag.pl do 24.02.2023r.
  6. Nagrody:
  Powołane przez Organizatora Jury oceni, przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.
  7. Uwagi końcowe:
  – Administratorem danych osobowych jest Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany szczegółów regulaminu.
  – Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie zastrzega Organizator.
  – Złożone karty zgłoszeniowe są równe z przyjęciem wyżej wymienionych warunków.

KARTA ZGŁOSZENIA „MÓJ PRZYJACIEL KOT”

 1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu plastycznego:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Instytucja lub szkoła (nazwa, adres):
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. Opiekun (imię, nazwisko, telefon, e-mail):
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  4. Grupa wiekowa (proszę zaznaczyć/podkreślić właściwą kategorię):
  – I kategoria – Przedszkolaki
  – II kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy I-III)
  – III kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy IV-VI)
  – IV kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy VII-VIII)
  – V kategoria – uczniowie Szkół Średnich
  – VI kategoria – uczniowie Placówek Szkolno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych
  Wypełniając kartę zgłoszeniową wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg w celu realizacji zadań związanych z organizacją konkursu plastycznego. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o prawie przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
  i przetwarzane wyłącznie w celach wyżej wymienionych.

………………………………………………………………..
data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

(MDK)

error: Nie kopiuj!!!