Warmia i Mazury

Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” wystartował

Ruszył otwarty konkurs ofert „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020. Skupienie wspólnotowej aktywności na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego, także w aspekcie demograficznym (zwiększenia dzietności do poziomu prostej zastępowalności pokoleń), poprzez upowszechnienie informacji, kompetencji oraz narzędzi, kształtujących dobrostan rodzin – to główne cele konkursu.

Termin składania ofert upływa 27 czerwca br.

Do wzięcia jest 6 mln zł

Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 50 tys. zł do 1,5 mln zł. Warte podkreślenia jest, że wkład własny nie jest wymagany.

Natomiast okres realizacji zadania zaplanowany jest na 15 września-31 grudnia 2020 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Program jest adresowany do organizacje pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji, organizacji kościelnych oraz spółdzielni socjalnych.

Pragniemy zauważyć, że organizacje muszą mieć doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny.

Jak i kiedy złożyć ofertę?

Oferty należy składać poprzez formularz zamieszczony w systemie Witkac.pl. Aby to zrobić należy założyć konto i zalogować się na stronie konkursu: www.witkac.pl/public/#/Contest/View/13171.
Termin składania ofert rozpoczyna się 5 czerwca 2020 r.o  godz. 18.00, a upływa 27 czerwca 2020 r. o godz. 23.59.

Ocena i ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w terminie do 15 lipca 2020 r. na stronie gov.pl/rodzina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MRPiPS.

Zapraszamy do składania ofert!

Regulamin Konkursu
Ogłoszenie​_o​_I​_otwartym​_konkursie​_ofert​_w​_zakresie​_promocji​_rodziny​_„Po​_pierwsze​_Rodzina!”​_na​_rok​_2020.pdf 0.75MB

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!