Warmia i Mazury

KONTROLE MIEJSC WYPOCZYNKU

Właściwy stan sanitarny i brak nieprawidłowości na stołówkach – takie są wyniki kontroli większości funkcjonujących turnusów wypoczynku letniego, zorganizowanego na Warmii i Mazurach dla dzieci i młodzieży.

Podczas 35 kontroli prowadzonych w pierwszym tygodniu sierpnia na 190 funkcjonujących turnusach, tylko w jednym przypadku pracownicy Sanepidu stwierdzili niewłaściwy stan sanitarny i nieprawidłowości w funkcjonującej stołówce. . Było to na obozie pod namiotami, na którym wypoczywało 18 dzieci,  bez stałej infrastruktury komunalnej zlokalizowanym w powiecie szczycieńskim, zorganizowanym przez stowarzyszenie z woj. Mazowieckiego. Uchybienia to: niewłaściwie urządzona umywalnia (namiot bez podestów, brak wydzielonego kącika higieny intymnej, zapewniono tylko 3 miski do mycia się), w namiotach mieszkalnych nie zapewniono zalecanej powierzchni 4m² na każdego uczestnika obozu, niewłaściwe postępowanie z nieczystościami płynnymi  (brak dołów chłonnych). Ponadto kontrolujący stwierdzili także nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa żywienia (nałożony został mandat). Zalecone zostało  usunięcie nieprawidłowości, wszczęto postępowanie administracyjne na organizatora wypoczynku, zaplanowano kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń.

Na tym samym obozie pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej pracownicy Sanepidu stwierdzili także nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia: niewłaściwie zorganizowane stanowiska pracy, brak zapewnionych warunków do higienicznego mycia naczyń, brak zmywalni naczyń stołowych i kuchennych, przechowywanie środków spożywczych w sposób niechroniący przed zanieczyszczeniem oraz w warunkach niezgodnych z deklaracją producenta, brak termometrów do monitorowania warunków temperaturowych przechowywanej żywności, brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, brak porządku w obrębie części żywieniowej obozu. Na osobę odpowiedzialną nałożono mandat karny 300 zł. To tylko jeden przypadek nieprawidłowości na 16 skontrolowanych stołówek na początku sierpnia.

Jednocześnie z kontrolami prowadzone są także działania edukacyjno-oświatowe przez pracowników Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa warmińsko-mazurskiego. Do organizatorów wypoczynku przesyłane są materiały edukacyjne na temat wypoczynku letniego, dotyczące: profilaktyki COVID-19, profilaktyki i skutków nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, profilaktyki środków psychoaktywnych, profilaktyki zatruć pokarmowych, profilaktyki chorób odkleszczowych, utrzymania higieny osobistej, profilaktyki poparzeń barszczem Sosnowskiego, zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy i nad wodą. Informacje są zamieszczane także na stronach internetowych WSSE i PSSE.

(WSSE Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!