Warmia i Mazury

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta został ustanowiony w 2019 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W tym roku przypada na dzień 17 września, a jego tematem przewodnim jest: „Aktywizowanie i angażowanie pacjentów dla bezpieczeństwa pacjenta”.

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Będąc świadomym i aktywnym pacjentem możesz wpływać na bezpieczeństwo opieki zarówno swojej, jak i całego systemu opieki zdrowotnej. Poznaj swoje prawa i obowiązki oraz przysługujące uprawnienia.

Poznaj swoje prawa

Jakie prawa przysługują Ci w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?

Każdy, zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Są też grupy uprzywilejowane w korzystaniu z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia,otwiera się w nowej karcie

Rzecznik Praw Pacjenta 

W przypadku gdy pacjent uważa, że przysługujące mu prawa związane ze świadczeniem usług medycznych zostały naruszone, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zapraszamy na rozmowę z naszym ekspertem Grzegorzem Błażewiczem, zastępcą Rzecznika Praw Pacjenta.

Strona internetowa Recznika Praw Pacjentaotwiera się w nowej karcie

Kto jest zobowiązany do poszanowania praw pacjenta?

Osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każda osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak: zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze, jednostki badawczo-rozwojowe.

Inne podmioty opieki zdrowotnej takie jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, administracja publiczna właściwa w zakresie ochrony zdrowia, samorządy zawodowe, producenci leków i urządzeń medycznych oraz apteki.

Jeżeli są Państwo zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat Praw Pacjenta, szczegółowe informacje można znaleźć:

Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta,otwiera się w nowej karcie

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia,otwiera się w nowej karcie

W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,otwiera się w nowej karcie

W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,otwiera się w nowej karcie

W ustawie o działalności leczniczej.otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do lektury materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia,

Bezpieczeństwo Pacjenta – materiały edukacyjneotwiera się w nowej karcie

a także na rozmowę z naszym ekspertem Grzegorzem Błażewiczem, zastępcą Rzecznika Praw Pacjenta – na kanale Akademia NFZ.

(NFZ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!