AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Majowa sesja rady miejskiej

W piątek, 8 maja br. odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Morągu, w sali konferencyjno – szkoleniowej Ratusza Miejskiego w Morągu, o godz. 14.00. Zachęcamy do śledzenia obrad online pod adresem internetowym: sesja.morag.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVI sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przy jęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Morągu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Morągu.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Morąga z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sytuacja finansowa i funkcjonowanie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Morągu za 2019 r.
 8. Sytuacja finansowa spółek gminnych MPEC, PO, MPZN, PWiK za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020 — 2031.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2020 r.
 11. Wnioski X informacje.
 12. Zakończenie obrad.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!