HALO MORĄG

Małdyty. Wsparcie finansowe z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”

Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty działającego w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgłoszone przez Gminę Małdyty placówki otrzymają wsparcie finansowe z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na rok 2023.

Dofinansowanie zostało przyznane dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach w wysokości 4500,00 zł przy wkładzie własnym organu prowadzącego 1125,00 zł. oraz dla Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie w wysokości 3000,00 zł przy wkładzie własnym organu prowadzącego 750,00 zł, co pozwoli na zakup około 500 szt. pozycji wydawniczych.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zasób bibliotek szkolnych zostanie wzbogacony o nowości wydawnicze. Otrzymane środki zostaną również przeznaczone na realizację działań promujących czytelnictwo m. in. na spotkania autorskie z lokalnymi twórcami

czy organizowanie konkursów dla uczniów.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

(UG Małdyty)

 

error: Nie kopiuj!!!