AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Mały miś Tadeusz z Łączna w świecie wielkiej literatury

W roku szkolnym 2019 / 2020 dzieci z oddziału przedszkolnego „0a” wraz ze swoją wychowawczynią przystąpiły do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.

Miś razem z dziećmi słucha opowiadań i bajek czytanych w domu przez rodziców, a w przedszkolu przez nauczyciela oraz zaproszonych gości. Pluszowy miś, któremu dzieci nadały imię „Tadeusz” uczy samodzielności, szacunku do ojczyzny i zdrowego trybu życia, rozwija wyobraźnię i kreatywność. Przez kolejne miesiące gościł w domach dzieci. Zgodnie z regulaminem projektu miś zaopatrzony został w dziennik podróży, w którym dzieci zapisywały wspólne chwile z misiem w postaci jakiegoś obrazka, bądź odciśnięcie rączki w dzienniczku. Najważniejsze jednak było wspólne czytanie misiowi wybranych bajek, co również zostało udokumentowane w dzienniku podróży.

W czasie nieobecności misia Tadeusza realizowaliśmy poszczególne moduły z projektu:
• Dzień Pluszowego Misia
• Mały Miś i Prawa Dziecka

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Udział w nim przyniósł wiele korzyści. Rozbudził pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat. Dzięki zaangażowaniu dzieci w projekt otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające nasz aktywny udział w całym projekcie.

(SP Łączno)

error: Nie kopiuj!!!